dostawca kabli i przewodów

tel: 012 262 71 35

Asortyment

Kable i przewody górnicze :

 1. Sygnalizacyjne
  • Z żyłami miedzianymi jednodrutowymi na napięcie 300/500V, 0,6/1KV
  • Z żyłami miedzianymi wielodrutowymi na napięcie 150/250V, 300/500V, 0,6/1KV
 2. Energetyczne:
  • o izolacji i oponie gumowej do górniczych odbiorników ruchomych i przenośnych na napięcie 0,6/1kV i 3,6/6kV
  • o izolacji i oponie polwinitowej na napięcie 0,6/1 kV
  • ekranowane o izolacji i oponie gumowej do odbiorników ruchomych i przenośnych na napięcie 0,6/1kV, 3,6/6kV, 6/10kV
 3. Telekomunikacyjne
 4. Sterownicze
 5. Elektroenergetyczne
 6. Przewody strzałowe i kable współosiowe

Pozostałe :

 1. Kable telekomunikacyjne
 2. Kable i przewody sterownicze
 3. Kable i przewody energetyczne
 4. Przewody gołe miedziane, aluminiowe, stalowe-aluminiowe
 5. Kable i przewody elektroenergetyczne:
  • niskiego napięcia .
  • średnich napięć w izolacji papierowej
  • bezhalogenowe ognioodporne i nierozprzestrzeniające płomienia
  • napowietrzne izolowane
  • jednożyłowe
  • wielożyłowe
  • w izolacji z gumy silikonowej
  • samochodowe
  • do taboru kolejowego
 6. Kable i przewody sygnalizacyjne
 7. Przewody słaboprądowe
 8. Przewody nawojowe